Leren&Co:
Begeleiding en activering van kinderen en jongeren met leerproblemen of een ontwikkelingsachterstand
 • Leren&Co werkt in een vertrouwde omgeving
 • Zorg voor een goede sfeer waarin het kind beter leert leren
 • Het kind staat centraal, niet het ‘label’
 • Aansluiten bij de behoefte, de hulpvraag van het kind
 • Samen zoeken naar kansen en mogelijkheden
 • Remedial teaching, hulp bij (leer)ontwikkeling
Leren&Co werkt aan:
 • Cognitieve vaardigheden: de bouwstenen voor het verwerken van informatie
 • Versterken van taal en denken: leren woorden te geven aan gevoelens, relaties, etc.
 • De individuele mogelijkheden van het kind
 • Zelfredzaamheid: wat heeft het kind nodig om het zelf te doen/kunnen
 • Het in kaart brengen van onderliggende problemen
 • Het kunnen omgaan met nieuwe situaties, nieuwe dingen
 • Het maken van keuzes (zonder te blokkeren)
 • Planning en organisatie van taken en activiteiten
 • Het kunnen oplossen van een probleem zonder direct hulp te vragen
 • Toepassen van vaardigheden en regels: leren elkaar te begrijpen, regels begrijpen, begrijpen dat iemand een ander standpunt kan hebben
 • Het ontwikkelen van vaardigheden waardoor het kind zich kan redden in de steeds veranderende maatschappij
lec-over_pic